I Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem o temi: „(Re)konstrukcija društvene stvarnosti“

Serbian English French German Russian

OGLASNE TABLE

  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад
  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад

Obavještavamo vas da su prijave na obuku "Koka-kolina podrška mladima u BiH" otvorene.Obuka će se održati od 25-28. septembra 2017. godine, u terminu od 8:30-16:30 časova, u prostorijama Socijalno edukativnog centra koji se nalazi na adresi Dr. Mladena Stojanovića 6.

 

Trening je namjenjen svim mladima od 18-30 godina, nezaposlenim pojedincima, motivisanim da nauče kako da da se istaknu na tržištu rada. Kroz ovaj program biće omogućeno učenje životnih i poslovnih vještina neophodnih za zapošljavanje i bolje pozicioniranje u potrazi za poslom.

 

Sve informacije o treningu i načinu prijave su dostupne na linku

Čivning stipendije (Chevening Scholarships) predstavljaju globalni program stipendija britanske Vlade, kojeg finansira Ministarstvo spoljašnjih poslova Velike Britanije i druge partnerske organizacije. Ovaj program stipendija nudi mogućnost pohađanja jednogodišnjeg mastera na nekom od vodećih univerziteta Velike Britanije. Pomenute stipendije se dodjeljuju izvanrednim i budućim liderima iz različitih oblasti i disciplina.

U prilogu se nalazi poziv za prijave na program stipendiranja u Grčkoj. U pitanju su stipendije za učenje grčkog jezika i kulture, namijenjene studentima koji su završili prvi ciklus studija. Program stipendiranja traje od oktobra 2017. do maja 2018. godine.

 

Rok za dostavu prijava je 6. septembar 2017. godine.
Prijave na:
1. direktno IKY fondaciji na e-mail adresu: foreigners@iky.org i
2. kompletnu dokumentaciju Ambasadi Grčke u BiH (Obala Maka Dizdara 1, Sarajevo).

 

Za sve detalje u vezi prijave i programa pogledajte dokument u prilogu.

Dokumenta
Download this file (Scholarships.pdf)Scholarships[ ]2294 kB

Poštovane kolege,

 

Ambasada Republike Turske u Sarajevu, posredstvom Ministarstva inostranih poslova BiH, obavještava o mogućnosti upisivanja mastera i doktorskih studija na Institutu za javnu upravu za Tursku i Srednji Istok (TODAIE).

 

Riječ je o međunarodnom javnom administrativnom master programu ''APEP'' 2017-2018 i doktorskom programu političkih nauka i javne administracije.

 

Aplikacije se predaju direktno kod TODAIE Instituta, a preuzimaju se na web stranici www.todaie.edu.tr.

 

Krajnji rok za podnošenje aplikacija je 17. juli 2017. godine.

Udruženje/udruga BH novinari poziva studente/ice novinarstva i komunikologije, kao i mlade novinare/ke i urednice/ke (do 35 godina starosti) iz Bosne i Hercegovine da se prijave na Novinarsku akademiju 2017 – ljetnu školu edukacije novinara i studenata novinarstva, koju BH novinari organiziraju po šesti put.

 

Ljetni edukativni kamp Novinarske akademija 2017 održava se uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH i biće organizovan kroz dva modula u periodu od 9. do 18. jula 2017. na Boračkom jezeru (Apartmani Boračko jezero).

 

Tema praktične obuke studenata/ica te mladih novinara/ki i urednika/ca je “Uloga medija i medijskog izvještavanja u jačanju mira, tolerancije i stabilnosti u BiH”, a predavači će biti istaknuti profesori novinarstva i novinarske etike, medijski profesionalci, međunarodni stručnjaci i aktivisti/ce civilnog društva.

 

Organizator snosi troškove petodnevnog boravka na Boračkom jezeru, kao i putne troškove dolaska i odlaska sa Novinarske akademije 2017.

 

Za pojedinačnu prijavu na Novinarsku akademiju 2017 potrebno je: popuniti online formu (https://goo.gl/forms/FuMLv4Cg26r2RV4b2) traženim podacima i kraćim motivacijskim pismom te
dostaviti na email adresu milica.milica.andrijasevic@bhnovinari.ba pisma preporuke od najmanje dvije osobe iz medija i/ili fakulteta, odnosno studija novinarstva i komunikologije ili drugih fakulteta društvenog smjera (*Članovi Udruženja/udruge BH novinari nisu obavezni dostaviti pisma preporuke).

 

Prijavu sa pratećim dokumentima koji uključuju popunjen online formular i dva pisma preporuke treba dostaviti najkasnije do 4. jula 2017.

 

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju – telefon 033 223 818.

Esej treba da bude posvećen aktuelnim pitanjima i temama koje se odnose na reforme/odsustvo reformi u Bosni i Hercegovini u oblasti javne uprave i treba da sadrži komentare, analize, prijedloge i sugestije u vezi sa mjerama koje akteri reformi (vlasti, stručna udruženja, akademska zajednica ili nevladin sektor) treba da poduzmu da bi unaprijedili stanje u ovoj oblasti. Esej treba da sadrži do 1500 riječi i može biti napisan na jednom od službenih jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Obavještavamo vas da je otvoren poziv za postdoktorske stipendije Erasmus Mundus programa SUNBEAM, u kojem Univerzitet u Banjoj Luci učestvuje kao partner.

 

Konkurs je otvoren do 12. jula 2017. godine.

 

Prijava na konkurs vr​š​i se elektronskim putem, preko internet stranice programa, na kojoj mo​ž​ete da prona​đ​ete i sve potrebne informacije: www.sunbeam.univpm.it

Obavještavamo vas da će na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, u srijedu, 24.5.2017. godine biti održana prezentacija o stipendijama Vlade Japana.

 

Prezentacija će se održati u 12.00 časova u amfiteatru i otvorena je za javnost.
Više informacija o stipendijama i načinu prijave, kao i aplikacione obrasce možete pronaći na internet stranici Ambasade Japana: http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/itpr_en/00_000184.html

 

Više informacija na: http://pmf.unibl.org/mext-japan-17/

Poštovane kolege,

 

Obavještavam vas da je raspisan konkurs za Erasmus+ stipendije namijenjene studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa, za razmjenu na Univerzitetu u Mariboru, Slovenija.

 

Rok za dostavljanje prijava je 26. maj 2017. godine.

 

U prilogu vam dostavljam tekst konkursa sa dodatnim informacijama, kao i formulare za prijavu.

 

S poštovanjem,

 

Bojana Miodragović, MA
​koordinator za međunarodnu saradnju

Dokumenta
Download this file (Javni poziv Maribor studenti.doc)Javni poziv Maribor studenti[ ]48 kB
Download this file (Prilog 1.doc)Prilog 1[ ]180 kB
Download this file (Prilog 2.pdf)Prilog 2[ ]53 kB
Download this file (Prilog 3.pdf)Prilog 3[ ]53 kB
Download this file (Prilog 4.doc)Prilog 4[ ]261 kB

Obavještavamo vas da su prijave na obuku "Koka-kolina podrška mladima u BiH" otvorene.Obuka će se održati od 25-28. septembra 2017. godine, u terminu od 8:30-16:30 časova, u prostorijama Socijalno edukativnog centra koji se nalazi na adresi Dr. Mladena Stojanovića 6.

 

Trening je namjenjen svim mladima od 18-30 godina, nezaposlenim pojedincima, motivisanim da nauče kako da da se istaknu na tržištu rada. Kroz ovaj program biće omogućeno učenje životnih i poslovnih vještina neophodnih za zapošljavanje i bolje pozicioniranje u potrazi za poslom.

 

Sve informacije o treningu i načinu prijave su dostupne na linku

Čivning stipendije (Chevening Scholarships) predstavljaju globalni program stipendija britanske Vlade, kojeg finansira Ministarstvo spoljašnjih poslova Velike Britanije i druge partnerske organizacije. Ovaj program stipendija nudi mogućnost pohađanja jednogodišnjeg mastera na nekom od vodećih univerziteta Velike Britanije. Pomenute stipendije se dodjeljuju izvanrednim i budućim liderima iz različitih oblasti i disciplina.

U prilogu se nalazi poziv za prijave na program stipendiranja u Grčkoj. U pitanju su stipendije za učenje grčkog jezika i kulture, namijenjene studentima koji su završili prvi ciklus studija. Program stipendiranja traje od oktobra 2017. do maja 2018. godine.

 

Rok za dostavu prijava je 6. septembar 2017. godine.
Prijave na:
1. direktno IKY fondaciji na e-mail adresu: foreigners@iky.org i
2. kompletnu dokumentaciju Ambasadi Grčke u BiH (Obala Maka Dizdara 1, Sarajevo).

 

Za sve detalje u vezi prijave i programa pogledajte dokument u prilogu.

Dokumenta
Download this file (Scholarships.pdf)Scholarships[ ]2294 kB

Poštovane kolege,

 

Ambasada Republike Turske u Sarajevu, posredstvom Ministarstva inostranih poslova BiH, obavještava o mogućnosti upisivanja mastera i doktorskih studija na Institutu za javnu upravu za Tursku i Srednji Istok (TODAIE).

 

Riječ je o međunarodnom javnom administrativnom master programu ''APEP'' 2017-2018 i doktorskom programu političkih nauka i javne administracije.

 

Aplikacije se predaju direktno kod TODAIE Instituta, a preuzimaju se na web stranici www.todaie.edu.tr.

 

Krajnji rok za podnošenje aplikacija je 17. juli 2017. godine.

Udruženje/udruga BH novinari poziva studente/ice novinarstva i komunikologije, kao i mlade novinare/ke i urednice/ke (do 35 godina starosti) iz Bosne i Hercegovine da se prijave na Novinarsku akademiju 2017 – ljetnu školu edukacije novinara i studenata novinarstva, koju BH novinari organiziraju po šesti put.

 

Ljetni edukativni kamp Novinarske akademija 2017 održava se uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH i biće organizovan kroz dva modula u periodu od 9. do 18. jula 2017. na Boračkom jezeru (Apartmani Boračko jezero).

 

Tema praktične obuke studenata/ica te mladih novinara/ki i urednika/ca je “Uloga medija i medijskog izvještavanja u jačanju mira, tolerancije i stabilnosti u BiH”, a predavači će biti istaknuti profesori novinarstva i novinarske etike, medijski profesionalci, međunarodni stručnjaci i aktivisti/ce civilnog društva.

 

Organizator snosi troškove petodnevnog boravka na Boračkom jezeru, kao i putne troškove dolaska i odlaska sa Novinarske akademije 2017.

 

Za pojedinačnu prijavu na Novinarsku akademiju 2017 potrebno je: popuniti online formu (https://goo.gl/forms/FuMLv4Cg26r2RV4b2) traženim podacima i kraćim motivacijskim pismom te
dostaviti na email adresu milica.milica.andrijasevic@bhnovinari.ba pisma preporuke od najmanje dvije osobe iz medija i/ili fakulteta, odnosno studija novinarstva i komunikologije ili drugih fakulteta društvenog smjera (*Članovi Udruženja/udruge BH novinari nisu obavezni dostaviti pisma preporuke).

 

Prijavu sa pratećim dokumentima koji uključuju popunjen online formular i dva pisma preporuke treba dostaviti najkasnije do 4. jula 2017.

 

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju – telefon 033 223 818.

Esej treba da bude posvećen aktuelnim pitanjima i temama koje se odnose na reforme/odsustvo reformi u Bosni i Hercegovini u oblasti javne uprave i treba da sadrži komentare, analize, prijedloge i sugestije u vezi sa mjerama koje akteri reformi (vlasti, stručna udruženja, akademska zajednica ili nevladin sektor) treba da poduzmu da bi unaprijedili stanje u ovoj oblasti. Esej treba da sadrži do 1500 riječi i može biti napisan na jednom od službenih jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Obavještavamo vas da je otvoren poziv za postdoktorske stipendije Erasmus Mundus programa SUNBEAM, u kojem Univerzitet u Banjoj Luci učestvuje kao partner.

 

Konkurs je otvoren do 12. jula 2017. godine.

 

Prijava na konkurs vr​š​i se elektronskim putem, preko internet stranice programa, na kojoj mo​ž​ete da prona​đ​ete i sve potrebne informacije: www.sunbeam.univpm.it

Obavještavamo vas da će na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, u srijedu, 24.5.2017. godine biti održana prezentacija o stipendijama Vlade Japana.

 

Prezentacija će se održati u 12.00 časova u amfiteatru i otvorena je za javnost.
Više informacija o stipendijama i načinu prijave, kao i aplikacione obrasce možete pronaći na internet stranici Ambasade Japana: http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/itpr_en/00_000184.html

 

Više informacija na: http://pmf.unibl.org/mext-japan-17/

Poštovane kolege,

 

Obavještavam vas da je raspisan konkurs za Erasmus+ stipendije namijenjene studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa, za razmjenu na Univerzitetu u Mariboru, Slovenija.

 

Rok za dostavljanje prijava je 26. maj 2017. godine.

 

U prilogu vam dostavljam tekst konkursa sa dodatnim informacijama, kao i formulare za prijavu.

 

S poštovanjem,

 

Bojana Miodragović, MA
​koordinator za međunarodnu saradnju

Dokumenta
Download this file (Javni poziv Maribor studenti.doc)Javni poziv Maribor studenti[ ]48 kB
Download this file (Prilog 1.doc)Prilog 1[ ]180 kB
Download this file (Prilog 2.pdf)Prilog 2[ ]53 kB
Download this file (Prilog 3.pdf)Prilog 3[ ]53 kB
Download this file (Prilog 4.doc)Prilog 4[ ]261 kB