Serbian English French German Russian
НАВИГАЦИЈА
НАВИГАЦИЈА

ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ

  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад
  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад

Есеј треба да буде посвећен актуелним питањима и темама које се односе на реформе/одсуство реформи у Босни и Херцеговини у области јавне управе и треба да садржи коментаре, анализе, приједлоге и сугестије у вези са мјерама које актери реформи (власти, стручна удружења, академска заједница или невладин сектор) треба да подузму да би унаприједили стање у овој области. Есеј треба да садржи до 1500 ријечи и може бити написан на једном од службених језика у употреби у Босни и Херцеговини.

Есеј треба да буде посвећен актуелним питањима и темама које се односе на реформе/одсуство реформи у Босни и Херцеговини у области јавне управе и треба да садржи коментаре, анализе, приједлоге и сугестије у вези са мјерама које актери реформи (власти, стручна удружења, академска заједница или невладин сектор) треба да подузму да би унаприједили стање у овој области. Есеј треба да садржи до 1500 ријечи и може бити написан на једном од службених језика у употреби у Босни и Херцеговини.