I Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem o temi: „(Re)konstrukcija društvene stvarnosti“

Serbian English French German Russian

OGLASNE TABLE

  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад
  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад

Odlukom rektorata Univerziteta u Banjoj Luci (vidi: Dodatak) pomjera se početak redovnog oktobarskog ispitnog roka za sedam dana (rok počinje 25. septembra i traje do 6. oktobra).

Dokumenta
Download this file (Pomjeranje roka.pdf)OKTOBARSKI ISPITNI ROK[ ]33 kB

Obavještavamo vas da je usvojena molba Studentskog parlamenta o odgađanju početka oktobarskog ispitnog roka za sedam dana. U skladu sa navedenim, oktobarski ispitni rok počinje 25.09.2017. godine, dok će termini ispita biti objavljeni u ponedjeljak, 18.09.2017. godine.

Ljetna pauza na Univerzitetu u Banjoj Luci počinje 17.07.2017. godine i traje do 18.08.2017. godine. U navedenom periodu, na Fakultetu političkih nauka biće organizovano dežurstvo svakim radnim danom od 8 do 16 časova, studenti/kinje će u tom vremenu moći koristiti čitaonicu.

U dodatku možete preuzeti pozivno pismo za konferenciju „Srpska država između monarhije i republike“ koju organizuje Studentska organizacija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

Dokumenta
Download this file (Pozivno pismo.docx)Pozivno pismo[ ]780 kB

Po tradiciji,


u novembru mjesecu 2017. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci, održaće se 10. jubilarna, miltidisciplinarna naučno-stručna konferencija Studenti u susret nauci – StES 2017 sa međunarodnim učešćem, nova prilika za predstavljanje novih naučno-stručnih dostignuća studenata širom svijeta. Skup će se održati u Banjoj Luci, u periodu od 27. do 30. novembra 2017. godine.

Dokumenta
Download this file (StES - pozivno pismo.pdf)StES - pozivno pismo[ ]6550 kB

Odlukom rektorata Univerziteta u Banjoj Luci (vidi: Dodatak) pomjera se početak redovnog oktobarskog ispitnog roka za sedam dana (rok počinje 25. septembra i traje do 6. oktobra).

Dokumenta
Download this file (Pomjeranje roka.pdf)OKTOBARSKI ISPITNI ROK[ ]33 kB

Obavještavamo vas da je usvojena molba Studentskog parlamenta o odgađanju početka oktobarskog ispitnog roka za sedam dana. U skladu sa navedenim, oktobarski ispitni rok počinje 25.09.2017. godine, dok će termini ispita biti objavljeni u ponedjeljak, 18.09.2017. godine.

Ljetna pauza na Univerzitetu u Banjoj Luci počinje 17.07.2017. godine i traje do 18.08.2017. godine. U navedenom periodu, na Fakultetu političkih nauka biće organizovano dežurstvo svakim radnim danom od 8 do 16 časova, studenti/kinje će u tom vremenu moći koristiti čitaonicu.

U dodatku možete preuzeti pozivno pismo za konferenciju „Srpska država između monarhije i republike“ koju organizuje Studentska organizacija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

Dokumenta
Download this file (Pozivno pismo.docx)Pozivno pismo[ ]780 kB

Po tradiciji,


u novembru mjesecu 2017. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci, održaće se 10. jubilarna, miltidisciplinarna naučno-stručna konferencija Studenti u susret nauci – StES 2017 sa međunarodnim učešćem, nova prilika za predstavljanje novih naučno-stručnih dostignuća studenata širom svijeta. Skup će se održati u Banjoj Luci, u periodu od 27. do 30. novembra 2017. godine.

Dokumenta
Download this file (StES - pozivno pismo.pdf)StES - pozivno pismo[ ]6550 kB