Упис у академску 2018/19 годину - Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци

Serbian English French German Russian
НАВИГАЦИЈА
НАВИГАЦИЈА

ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ

  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад
  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад

Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци обиљежио је Међународни дан социјалног рада радним скупом који су организовали студенти социјалног рада у сарадњи са Унијом студената социјалног рада, OSCE-ом и Факултетом. Тема скупа су биле миграције, посебно миграције младих и улога социјалног рада у миграцијама.

 

На скупу се окупило више од 200 учесника и то студената, наставника и сарадника са факултета, студената социјалног рада из Београда, Загреба, Сарајева и Подгорице, социјалних радника запослених у установама социјалне заштите, представника невладиних организација, представника ОСЦЕ-а и других гостију.

 

У инспиративним, критичким и надахнутим презентацијама студенти су изнијели своје виђење једног од најакутнијих проблема у Републици Српској – проблема миграција које обухватају одлазак из земље, долазак миграната и проблеме које стварају миграције, те каква је улога социјалног рада у миграционим процесима. Тражећи одговоре на кључно питање „Зашто отићи, зашто остати?“, студенти су у предмету социјалног рада пронашли основу за усаглашеност ставова.

 

Социјални рад је професија која промовише промјене и даље дјеловање социјалног рада треба да се усмјери ка промјенама које ангажују младе људе, окупљају их, организују и удружују у организовању и извођењу социјалних акција у локалним заједницама. На тај начин млади постају покретачи и носиоци инцијатива које побољшавају услове живота и мијењају стварност у којој су млади запостављени и искључени.

 

Стварајући нови амбијент у својој средини, стварају и услове за властиту афирмацију и проналазе могућности за запошљавање, заснивање породице и останак у својој земљи. Кроз овакве активности, социјални рад се афирмишу и дјелују превентивно спречавајући миграције, посебно миграције младих, а да у раду са мигрантима акценат треба ставити на рад са породицама наших миграната који напуштају земљу.

 

Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци је поводом међудародног дана социјалног рада уприличио потписивиње споразума о сарадњи са установама социјалне заштите и невладиним организацијама у циљу унапређења сарадње у организовању практичног рада студената, научно истраживачког рада, пројектног планирања и стручне подршке практичарима у социјалном раду. Споразуме о сарадњи јуче су потписале 24 организације и процес унапређења сарадње на овај начин ће се наставити и даље са другим организацијама.

 

Новости

Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци обиљежио је Међународни дан социјалног рада радним скупом који су организовали студенти социјалног рада у сарадњи са Унијом студената социјалног рада, OSCE-ом и Факултетом. Тема скупа су биле миграције, посебно миграције младих и улога социјалног рада у миграцијама.

 

На скупу се окупило више од 200 учесника и то студената, наставника и сарадника са факултета, студената социјалног рада из Београда, Загреба, Сарајева и Подгорице, социјалних радника запослених у установама социјалне заштите, представника невладиних организација, представника ОСЦЕ-а и других гостију.

 

У инспиративним, критичким и надахнутим презентацијама студенти су изнијели своје виђење једног од најакутнијих проблема у Републици Српској – проблема миграција које обухватају одлазак из земље, долазак миграната и проблеме које стварају миграције, те каква је улога социјалног рада у миграционим процесима. Тражећи одговоре на кључно питање „Зашто отићи, зашто остати?“, студенти су у предмету социјалног рада пронашли основу за усаглашеност ставова.

 

Социјални рад је професија која промовише промјене и даље дјеловање социјалног рада треба да се усмјери ка промјенама које ангажују младе људе, окупљају их, организују и удружују у организовању и извођењу социјалних акција у локалним заједницама. На тај начин млади постају покретачи и носиоци инцијатива које побољшавају услове живота и мијењају стварност у којој су млади запостављени и искључени.

 

Стварајући нови амбијент у својој средини, стварају и услове за властиту афирмацију и проналазе могућности за запошљавање, заснивање породице и останак у својој земљи. Кроз овакве активности, социјални рад се афирмишу и дјелују превентивно спречавајући миграције, посебно миграције младих, а да у раду са мигрантима акценат треба ставити на рад са породицама наших миграната који напуштају земљу.

 

Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци је поводом међудародног дана социјалног рада уприличио потписивиње споразума о сарадњи са установама социјалне заштите и невладиним организацијама у циљу унапређења сарадње у организовању практичног рада студената, научно истраживачког рада, пројектног планирања и стручне подршке практичарима у социјалном раду. Споразуме о сарадњи јуче су потписале 24 организације и процес унапређења сарадње на овај начин ће се наставити и даље са другим организацијама.

 

Новости