Upis u akademsku 2018/19 godinu - Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Serbian English French German Russian

OGLASNE TABLE

  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад
  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini

 

 

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1045/16 od 05.05.2016. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2016/2017. godini i Odluke o izmjenama odluke o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2016/2017. godini, raspisuje se

 

KONKURS za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini na javnim visokoškolskim ustanovama.

 

Više informacija o studijskim programima drugog ciklusa na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci možete pogledati OVDJE.

 

U prilogu se nalaze linkovi prema materijalima za potrebe pripreme prijemnog ispita za sva usmjerenja na Fakultetu političkih nauka, u kojima se nalaze spiskovi tema i odabrani dijelovi knjiga neophodnih za pripremu i polaganje prijemnog ispita. 

 

Materijali za pripremu i polaganje prijemnog ispita:

1. Politikološke studije

2. Međunarodne studije

3. Novinarske studije

4. Komunikološke studije

5. Studije sociologije

6. Studije socijalnog rada

 

 

 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini

 

 

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1045/16 od 05.05.2016. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2016/2017. godini i Odluke o izmjenama odluke o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2016/2017. godini, raspisuje se

 

KONKURS za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini na javnim visokoškolskim ustanovama.

 

Više informacija o studijskim programima drugog ciklusa na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci možete pogledati OVDJE.

 

U prilogu se nalaze linkovi prema materijalima za potrebe pripreme prijemnog ispita za sva usmjerenja na Fakultetu političkih nauka, u kojima se nalaze spiskovi tema i odabrani dijelovi knjiga neophodnih za pripremu i polaganje prijemnog ispita. 

 

Materijali za pripremu i polaganje prijemnog ispita:

1. Politikološke studije

2. Međunarodne studije

3. Novinarske studije

4. Komunikološke studije

5. Studije sociologije

6. Studije socijalnog rada