Upis u akademsku 2018/19 godinu - Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Serbian English French German Russian

OGLASNE TABLE

  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад
  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад

U prostorijama SOFPN-a održan je sastanak predstavnika Asocijacije studenata Fakulteta političkih nauka u Sarajevu SPONA te predstavnika SOFPN-a povodom zajedničkih istupa u javnosti u vezi sa aktivnostima Ministarstva inostranih poslova BiH.

Naime, kako je još krajem 2015. godine sa ministrom inostranih poslova BiH dogovorena saradnja i aktivnije uključivanje naših studenata u strukture Ministarstva, tri partnerske organizacije političkih nauka u BiH (SPONA, SOFPN i HSPF - Hrvatski studentski politološki forum Mostar) izašle su sa saopštenjem povodom raspisanog Javnog poziva za službenike u MIP-u gdje naši profili ponovo nisu prepoznati.

Rukovodstva organizacija, uz opravdano odsustvo kolega iz Mostara, zaključilo je, s obzirom na to da navedeni konkurs nije poništen (što je bio zajednički zahtjev), da će buduće aktivnosti u vezi sa ovim problemom biti:

-formiranje zajedničkog koordinacionog tijela sačinjenog od po dva predstavnika svake organizacije koje će pratiti sve konkurse i ukazivati na problem prepoznavanja naših obrazovnih profila na tržištu rada u BiH;

-organizovanje tematske konferencije ili okruglog stola na temu zapošljavanja naših svršenih studenata;

-predlaganje teksta Memoranduma o saradnji između naših organizacija, matičnih fakulteta i Ministarstva kojim  će se obezbjediti programi: volontiranja, stažiranja i napredovanja naših svršenih i nesvršenih studenata u ovom Ministarstvu.

Iako je bilo predviđeno prisustvo ministra Crnadka ovom sastanku, u kontaktu sa njim izrazio je želju da predstavnici organizacija prvenstveno samostalno dogovore zaključke te je sve predstavnike organizacija pozvao na sastanak koji će naredne sedmice biti organizovan u Sarajevu.

Novo rukovodstvo Studentske organizacije FPN-a održalo je sastanak sa rukovodstvom Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

Sastanku su pored predsjednika SOFPN-a, Ljubinka Jovića prisustvovali potpredsjednik, Vedran Manjić te sekretar SOFPN-a, Dragana Savić. Rukovodstvo SOFPN-a razgovaralo je sa dekanom Fakulteta, prof. dr Zdravkom Zlokapom, prodekanom za nastavu, doc. dr Duškom Trninićem te višim asistentom i koordinatorom za međunarodnu razmjenu studenata Mr Borislavom Vukojevićem.

Dekanu Fakulteta predstavljen je Izvještaj o radu SOFPN-a za mandatni period 2016/17. godine, sumirane sve aktivnosti rađene u prethonim mandatima rukovodstava SOFPN-a te je zaključeno da je SOFPN postala važan činilac u cjelokupnom razvoju našeg Fakulteta i Univerziteta kao jedna od najorganizovanijih studentskih organizacija.

Novo rukovodstvo predstavilo je dekanu i saradnicima Plan i program rada SOFPN-a za aktuelnu akademsku godinu kao i dinamiku svih aktivnosti koje se trenutno realizuju.

Istaknuta je obostrana spremnost i opredjeljenost za nastavak uspješne saradnje, zastupanje studenata, delegiranje njihovih problema i konkretnih mjera za rješavanje i prevazilaženje istih. 

Za naredni period dogovoreno je niz aktivnosti u svrhu afirmacije studentskog organizovanja, motivacije i dodatnog uključivanja naših studenata u aktivan studentski život o čemu će SOFPN blagovremeno obavještavati sve studente i saradnike.

Poštovane koleginice i kolege,

Dopis predat u Ministarstvo inostranih poslova BiH prenosimo javno i u potpunosti:

Studenti Banjaluke, Mostara i Sarajeva: Ministarstvo inostranih poslova nas zanemaruje;

Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine, putem Agencije za državnu službu BiH, dana 22.01.2018. objavilo je Javni oglas za popunjavanje radih mjesta državnih službenika u Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine i to za sljedeće pozicije: III sekretar u Odsjeku za radno-pravnu zaštitu, II sekretar u Odsjeku za ekonomsku diplomatiju, III sekretar u Odsjeku za Aziju i Afriku, II sekretar u Odsjeku za međunarodne poslove, I sekretar u Odsjeku za vizno-pasoške poslove, te Viši stručni saradnik za arhiv i dokumentaciju u Odjseku za opšte poslove, arhiv i dokumentaciju.

Osim za II sekretara u Odsjeku za međunarodnopravne poslove, gdje je potrebno imati završen pravni fakultet, za pozicije u Ministarstvu dovoljno je imati „završen fakultet“, što je bez sumnje opšti uslov za sve državne službenike, u skladu sa čl. 22 Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, dok se posebni uslovi u smislu obrazovanja ne traže.

Član 9. st. 5 Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua propisuje da se „opisi poslova po pravilu preuzimaju iz akta o unutrašnjoj organizaciji institucije, kao i posebni uslovi u pogledu vrste usmjerenja visokog obrazovanja, (...) kao i drugih posebnih uslova koje mora ispuniti kandidat prema propisu o unutrašnjoj organizaciji institucije.“

Pitamo se, zašto Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva inostranih poslova BiH nije javno objavljen, tj. dostupan na službenim stranicama Ministarstva? Ne umanjujući vrijednost bilo čijeg obrazovanja, pitamo se može li kriterijum za prijem u Ministarstvo inostranih poslova, i to na poziciju III sekretara u odsjeku za Aziju i Afriku, biti diploma Poljoprivrednog, Tekstilnog, Šumarskog, ili npr. Rudarskog fakulteta?

Istovremeno, diplomci političkih nauka u BiH nemaju priliku raditi u struci. Upravo oni, akademski građani koji imaju odgovarajuće diplome (međunarodnih odnosa i diplomatije, politikologije i sl.) kao i sve kompetencije koje su tražene za poslove državnih službenika Ministarstva inostranih poslova BiH, nemaju priliku dokazati vlastito znanje u praksi.

Podsjećamo, 30.12.2016. u Banjaluci je održan sastanak predstavnika studentskih organizacija političkih nauka u BiH sa ministrom inostranih poslova BiH g. Crnadkom, takođe zbog diskriminacije diplomaca s navedenih fakulteta, a u vezi sa pozivom za pripravnike u Ministarstvu. Na tom sastanku, ministar Crnadak je obećao saradnju Ministarstva na čijem je čelu sa fakultetima ali do danas se ništa nije promjenilo, a Javni oglas zbog kojeg smo prisiljeni ponovo reagovati nije ni malo ohrabrujući.

Ovim putem pozivamo ministra inostranih poslova BiH, g. Crnadka da navedeni oglas poništi te u obnovljenom postupku naznači  posebne uslove u pogledu vrste usmjerenja visokog školskog obrazovanja na navedene funkcije u Ministarstvu inostranih poslova BiH.

S poštovanjem,

Asocijacija studenata Fakulteta političkih nauka Sarajevo „SPONA“

Studentska organizacija Fakulteta političkih nauka Banja Luka „SOFPN“

Udruga „Hrvatski studentski politikološi forum“ Mostar

Poštovane koleginice i kolege,

Studentska organizacija FPN-a vas obavještava da je počela sa radom naša veb stranica gdje ćete u buduće moći pratiti sve naše najave, obavještenja, saopštenja i druge aktivnosti.

Pronaći nas možete na veb stranici Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci:

www.fpn.unibl.org

na kartici Fakultet > Organizacije.

Vaš SOFPN

U prostorijama SOFPN-a održan je sastanak predstavnika Asocijacije studenata Fakulteta političkih nauka u Sarajevu SPONA te predstavnika SOFPN-a povodom zajedničkih istupa u javnosti u vezi sa aktivnostima Ministarstva inostranih poslova BiH.

Naime, kako je još krajem 2015. godine sa ministrom inostranih poslova BiH dogovorena saradnja i aktivnije uključivanje naših studenata u strukture Ministarstva, tri partnerske organizacije političkih nauka u BiH (SPONA, SOFPN i HSPF - Hrvatski studentski politološki forum Mostar) izašle su sa saopštenjem povodom raspisanog Javnog poziva za službenike u MIP-u gdje naši profili ponovo nisu prepoznati.

Rukovodstva organizacija, uz opravdano odsustvo kolega iz Mostara, zaključilo je, s obzirom na to da navedeni konkurs nije poništen (što je bio zajednički zahtjev), da će buduće aktivnosti u vezi sa ovim problemom biti:

-formiranje zajedničkog koordinacionog tijela sačinjenog od po dva predstavnika svake organizacije koje će pratiti sve konkurse i ukazivati na problem prepoznavanja naših obrazovnih profila na tržištu rada u BiH;

-organizovanje tematske konferencije ili okruglog stola na temu zapošljavanja naših svršenih studenata;

-predlaganje teksta Memoranduma o saradnji između naših organizacija, matičnih fakulteta i Ministarstva kojim  će se obezbjediti programi: volontiranja, stažiranja i napredovanja naših svršenih i nesvršenih studenata u ovom Ministarstvu.

Iako je bilo predviđeno prisustvo ministra Crnadka ovom sastanku, u kontaktu sa njim izrazio je želju da predstavnici organizacija prvenstveno samostalno dogovore zaključke te je sve predstavnike organizacija pozvao na sastanak koji će naredne sedmice biti organizovan u Sarajevu.

Novo rukovodstvo Studentske organizacije FPN-a održalo je sastanak sa rukovodstvom Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

Sastanku su pored predsjednika SOFPN-a, Ljubinka Jovića prisustvovali potpredsjednik, Vedran Manjić te sekretar SOFPN-a, Dragana Savić. Rukovodstvo SOFPN-a razgovaralo je sa dekanom Fakulteta, prof. dr Zdravkom Zlokapom, prodekanom za nastavu, doc. dr Duškom Trninićem te višim asistentom i koordinatorom za međunarodnu razmjenu studenata Mr Borislavom Vukojevićem.

Dekanu Fakulteta predstavljen je Izvještaj o radu SOFPN-a za mandatni period 2016/17. godine, sumirane sve aktivnosti rađene u prethonim mandatima rukovodstava SOFPN-a te je zaključeno da je SOFPN postala važan činilac u cjelokupnom razvoju našeg Fakulteta i Univerziteta kao jedna od najorganizovanijih studentskih organizacija.

Novo rukovodstvo predstavilo je dekanu i saradnicima Plan i program rada SOFPN-a za aktuelnu akademsku godinu kao i dinamiku svih aktivnosti koje se trenutno realizuju.

Istaknuta je obostrana spremnost i opredjeljenost za nastavak uspješne saradnje, zastupanje studenata, delegiranje njihovih problema i konkretnih mjera za rješavanje i prevazilaženje istih. 

Za naredni period dogovoreno je niz aktivnosti u svrhu afirmacije studentskog organizovanja, motivacije i dodatnog uključivanja naših studenata u aktivan studentski život o čemu će SOFPN blagovremeno obavještavati sve studente i saradnike.

Poštovane koleginice i kolege,

Dopis predat u Ministarstvo inostranih poslova BiH prenosimo javno i u potpunosti:

Studenti Banjaluke, Mostara i Sarajeva: Ministarstvo inostranih poslova nas zanemaruje;

Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine, putem Agencije za državnu službu BiH, dana 22.01.2018. objavilo je Javni oglas za popunjavanje radih mjesta državnih službenika u Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine i to za sljedeće pozicije: III sekretar u Odsjeku za radno-pravnu zaštitu, II sekretar u Odsjeku za ekonomsku diplomatiju, III sekretar u Odsjeku za Aziju i Afriku, II sekretar u Odsjeku za međunarodne poslove, I sekretar u Odsjeku za vizno-pasoške poslove, te Viši stručni saradnik za arhiv i dokumentaciju u Odjseku za opšte poslove, arhiv i dokumentaciju.

Osim za II sekretara u Odsjeku za međunarodnopravne poslove, gdje je potrebno imati završen pravni fakultet, za pozicije u Ministarstvu dovoljno je imati „završen fakultet“, što je bez sumnje opšti uslov za sve državne službenike, u skladu sa čl. 22 Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, dok se posebni uslovi u smislu obrazovanja ne traže.

Član 9. st. 5 Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua propisuje da se „opisi poslova po pravilu preuzimaju iz akta o unutrašnjoj organizaciji institucije, kao i posebni uslovi u pogledu vrste usmjerenja visokog obrazovanja, (...) kao i drugih posebnih uslova koje mora ispuniti kandidat prema propisu o unutrašnjoj organizaciji institucije.“

Pitamo se, zašto Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva inostranih poslova BiH nije javno objavljen, tj. dostupan na službenim stranicama Ministarstva? Ne umanjujući vrijednost bilo čijeg obrazovanja, pitamo se može li kriterijum za prijem u Ministarstvo inostranih poslova, i to na poziciju III sekretara u odsjeku za Aziju i Afriku, biti diploma Poljoprivrednog, Tekstilnog, Šumarskog, ili npr. Rudarskog fakulteta?

Istovremeno, diplomci političkih nauka u BiH nemaju priliku raditi u struci. Upravo oni, akademski građani koji imaju odgovarajuće diplome (međunarodnih odnosa i diplomatije, politikologije i sl.) kao i sve kompetencije koje su tražene za poslove državnih službenika Ministarstva inostranih poslova BiH, nemaju priliku dokazati vlastito znanje u praksi.

Podsjećamo, 30.12.2016. u Banjaluci je održan sastanak predstavnika studentskih organizacija političkih nauka u BiH sa ministrom inostranih poslova BiH g. Crnadkom, takođe zbog diskriminacije diplomaca s navedenih fakulteta, a u vezi sa pozivom za pripravnike u Ministarstvu. Na tom sastanku, ministar Crnadak je obećao saradnju Ministarstva na čijem je čelu sa fakultetima ali do danas se ništa nije promjenilo, a Javni oglas zbog kojeg smo prisiljeni ponovo reagovati nije ni malo ohrabrujući.

Ovim putem pozivamo ministra inostranih poslova BiH, g. Crnadka da navedeni oglas poništi te u obnovljenom postupku naznači  posebne uslove u pogledu vrste usmjerenja visokog školskog obrazovanja na navedene funkcije u Ministarstvu inostranih poslova BiH.

S poštovanjem,

Asocijacija studenata Fakulteta političkih nauka Sarajevo „SPONA“

Studentska organizacija Fakulteta političkih nauka Banja Luka „SOFPN“

Udruga „Hrvatski studentski politikološi forum“ Mostar

Poštovane koleginice i kolege,

Studentska organizacija FPN-a vas obavještava da je počela sa radom naša veb stranica gdje ćete u buduće moći pratiti sve naše najave, obavještenja, saopštenja i druge aktivnosti.

Pronaći nas možete na veb stranici Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci:

www.fpn.unibl.org

na kartici Fakultet > Organizacije.

Vaš SOFPN