Serbian English French German Russian

OGLASNE TABLE

  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад
  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад

Poštovane koleginice i kolege,

Studentska organizacija FPN-a vas obavještava da je počela sa radom naša veb stranica gdje ćete u buduće moći pratiti sve naše najave, obavještenja, saopštenja i druge aktivnosti.

Pronaći nas možete na veb stranici Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci:

www.fpn.unibl.org

na kartici Fakultet > Organizacije.

Vaš SOFPN

Poštovane koleginice i kolege,

Studentska organizacija FPN-a vas obavještava da je počela sa radom naša veb stranica gdje ćete u buduće moći pratiti sve naše najave, obavještenja, saopštenja i druge aktivnosti.

Pronaći nas možete na veb stranici Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci:

www.fpn.unibl.org

na kartici Fakultet > Organizacije.

Vaš SOFPN