I Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem o temi: „(Re)konstrukcija društvene stvarnosti“

Serbian English French German Russian

OGLASNE TABLE

  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад
  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад

 

P O L I T E I A

Naučni časopis Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci za  društvena pitanja

http://politeia.fpn.unibl.org

 

 

    ●  Broj 11 - Tema: ISTORIJA, KULTURA I POLITIKA KROZ SAVREMENU PRIZMU

 

Učitavanje časopisa Politeia
  

 

 

Prethodni brojevi:

 Broj 10 - Tema:  SAVREMENI IZAZOVI U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA

 Broj 9 - Tema:  OD VELIKOG RATA DO HAŠKOG TRIBUNALA

 Broj 8 - Tema:  RUSIJA – UKRAJINA – BALKAN

●  Broj 7Tema: MLADA BOSNA" - IDEOLOŠKE I ISTORIJSKO-POLITIČKE POSLjEDICE

●  Broj 6Tema: SRPSKA I SRBIJA - STARI I NOVI IZAZOVI

●  Broj 5Tema: NOVA ULOGA MEDIJA U (POST)MODERNOM DRUŠTVU

●  Broj 4Tema: DVADESET GODINA REPUBLIKE SRPSKE

●  Broj 3Tema: SIROMAŠTVO I DRUŠTVENE POSLjEDICE

●  Broj 2Tema: NEOOSMANIZAM I ZAPADNI BALKAN

●  Broj 1Tema: POSLjEDNjE DVIJE DECENIJE SRPSKE ISTORIJE – IZMEĐU POBJEDE I PORAZA

●  Broj 1-Recenzije


 

 I M P R E S U M

 

 

Osnivač i izdavač: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

 

Glavni i odgovorni urednik: Nenad KECMANOVIĆ

 

Izvršni urednik: Aleksandar VRANjEŠ

 

Urednik elektronskog izdanja: Borislav VUKOJEVIĆ

 

Redakcija: Nikola, POPLAŠEN, Braco KOVAČEVIĆ, Aleksandar BOGDANIĆ, Aleksandar SAVANOVIĆ, Đorđe VUKOVIĆ,  Vesna ŠUĆUR-JANjETOVIĆ, Darko TANASKOVIĆ (Beograd, Srbija), Srđa TRIFKOVIĆ (Čikago, SAD), Dževad GALIJAŠEVIĆ (Federacija BiH), Darija ZAVRIŠEK (Ljubljana, Slovenija) i Ronald L. Hatchett (Schreiner University, Kerrville, Texas, USA)

 

Tehnički i grafički urednik: Aleksandar VRANjEŠ

 

Lektor i korektor: Nina KUJAČA

 

Adresa: · Redakcija časopisa "Politeia" · 

              · Bulevar v. Petra Bojovića 1A · 78000 · Banja Luka · Republika Srpska · BiH·

              · Tel/Faks: +387 (0)51 304-011 · E-adresa: info@politeia.fpn.unibl.org · http://politeia.fpn.unibl.orgpoliteia.fpn.unibl.org ·

 

Časopis izlazi dva puta godišnje.

 

Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br: 07.030-053-85-7/11, od 23. 5. 2011. godine, časopis „Politeia“ Banja Luka upisana je u Registar javnih glasila pod rednim brojem 617.

 

P O L I T E I A

Naučni časopis Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci za  društvena pitanja

http://politeia.fpn.unibl.org

 

 

    ●  Broj 11 - Tema: ISTORIJA, KULTURA I POLITIKA KROZ SAVREMENU PRIZMU

 

Učitavanje časopisa Politeia
  

 

 

Prethodni brojevi:

 Broj 10 - Tema:  SAVREMENI IZAZOVI U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA

 Broj 9 - Tema:  OD VELIKOG RATA DO HAŠKOG TRIBUNALA

 Broj 8 - Tema:  RUSIJA – UKRAJINA – BALKAN

●  Broj 7Tema: MLADA BOSNA" - IDEOLOŠKE I ISTORIJSKO-POLITIČKE POSLjEDICE

●  Broj 6Tema: SRPSKA I SRBIJA - STARI I NOVI IZAZOVI

●  Broj 5Tema: NOVA ULOGA MEDIJA U (POST)MODERNOM DRUŠTVU

●  Broj 4Tema: DVADESET GODINA REPUBLIKE SRPSKE

●  Broj 3Tema: SIROMAŠTVO I DRUŠTVENE POSLjEDICE

●  Broj 2Tema: NEOOSMANIZAM I ZAPADNI BALKAN

●  Broj 1Tema: POSLjEDNjE DVIJE DECENIJE SRPSKE ISTORIJE – IZMEĐU POBJEDE I PORAZA

●  Broj 1-Recenzije


 

 I M P R E S U M

 

 

Osnivač i izdavač: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

 

Glavni i odgovorni urednik: Nenad KECMANOVIĆ

 

Izvršni urednik: Aleksandar VRANjEŠ

 

Urednik elektronskog izdanja: Borislav VUKOJEVIĆ

 

Redakcija: Nikola, POPLAŠEN, Braco KOVAČEVIĆ, Aleksandar BOGDANIĆ, Aleksandar SAVANOVIĆ, Đorđe VUKOVIĆ,  Vesna ŠUĆUR-JANjETOVIĆ, Darko TANASKOVIĆ (Beograd, Srbija), Srđa TRIFKOVIĆ (Čikago, SAD), Dževad GALIJAŠEVIĆ (Federacija BiH), Darija ZAVRIŠEK (Ljubljana, Slovenija) i Ronald L. Hatchett (Schreiner University, Kerrville, Texas, USA)

 

Tehnički i grafički urednik: Aleksandar VRANjEŠ

 

Lektor i korektor: Nina KUJAČA

 

Adresa: · Redakcija časopisa "Politeia" · 

              · Bulevar v. Petra Bojovića 1A · 78000 · Banja Luka · Republika Srpska · BiH·

              · Tel/Faks: +387 (0)51 304-011 · E-adresa: info@politeia.fpn.unibl.org · http://politeia.fpn.unibl.orgpoliteia.fpn.unibl.org ·

 

Časopis izlazi dva puta godišnje.

 

Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br: 07.030-053-85-7/11, od 23. 5. 2011. godine, časopis „Politeia“ Banja Luka upisana je u Registar javnih glasila pod rednim brojem 617.