I Научна конференција са међународним учешћем o теми: „(Ре)конструкција друштвене стварности“

Serbian English French German Russian
НАВИГАЦИЈА
НАВИГАЦИЈА

ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ

  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад
  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад

 

П О Л И Т Е И А

Научни часопис Факултета политичких наука у Бањој Луци за  друштвена питања

http://politeia.fpn.unibl.org

 

 

    ●  Број 11 - Тема: ИСТОРИЈА, КУЛТУРА И ПОЛИТИКА КРОЗ САВРЕМЕНУ ПРИЗМУ

 

Учитавање часописа Политеиа
  

 

 

Претходни бројеви:

 Број 10 - Тема:  САВРЕМЕНИ ИЗАЗОВИ У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА

 Број 9 - Тема:  ОД ВЕЛИКОГ РАТА ДО ХАШКОГ ТРИБУНАЛА

 Број 8 - Тема:  РУСИЈА – УКРАЈИНА – БАЛКАН

●  Број 7Тема: МЛАДА БОСНА" - ИДЕОЛОШКЕ И ИСТОРИЈСКО-ПОЛИТИЧКЕ ПОСЉЕДИЦЕ

●  Број 6Тема: СРПСКА И СРБИЈА - СТАРИ И НОВИ ИЗАЗОВИ

●  Број 5Тема: НОВА УЛОГА МЕДИЈА У (ПОСТ)МОДЕРНОМ ДРУШТВУ

●  Број 4Тема: ДВАДЕСЕТ ГОДИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

●  Број 3Тема: СИРОМАШТВО И ДРУШТВЕНЕ ПОСЉЕДИЦЕ

●  Број 2Тема: НЕООСМАНИЗАМ И ЗАПАДНИ БАЛКАН

●  Број 1Тема: ПОСЉЕДЊЕ ДВИЈЕ ДЕЦЕНИЈЕ СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ – ИЗМЕЂУ ПОБЈЕДЕ И ПОРАЗА

●  Број 1-Рецензије


 

 И М П Р Е С У М

 

 

Оснивач и издавач: Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци

 

Главни и oдговорни уредник: Ненад КЕЦМАНОВИЋ

 

Извршни уредник: Александар ВРАЊЕШ

 

Уредник електронског издања: Борислав ВУКОЈЕВИЋ

 

Редакција: Никола, ПОПЛАШЕН, Брацо КОВАЧЕВИЋ, Александар БОГДАНИЋ, Александар САВАНОВИЋ, Ђорђе ВУКОВИЋ,  Весна ШУЋУР-ЈАЊЕТОВИЋ, Дарко ТАНАСКОВИЋ (Београд, Србија), Срђа ТРИФКОВИЋ (Чикаго, САД), Џевад ГАЛИЈАШЕВИЋ (Федерација БиХ), Дарија ЗАВРИШЕК (Љубљана, Словенија) и Ronald L. Hatchett (Schreiner University, Kerrville, Texas, USA)

 

Технички и графички уредник: Александар ВРАЊЕШ

 

Лектор и коректор: Нина КУЈАЧА

 

Адреса: · Редакција часописа "Политеиа" · 

              · Булевар в. Петра Бојовића 1А · 78000 · Бања Лука · Република Српска · БиХ·

              · Тел/Факс: +387 (0)51 304-011 · Е-адреса: info@politeia.fpn.unibl.org · http://politeia.fpn.unibl.orgpoliteia.fpn.unibl.org ·

 

Часопис излази два пута годишње.

 

Рјешењем Министарства просвјете и културе Републике Српске бр: 07.030-053-85-7/11, од 23. 5. 2011. године, часопис „Политеиа“ Бања Лука уписана је у Регистар јавних гласила под редним бројем 617.

 

П О Л И Т Е И А

Научни часопис Факултета политичких наука у Бањој Луци за  друштвена питања

http://politeia.fpn.unibl.org

 

 

    ●  Број 11 - Тема: ИСТОРИЈА, КУЛТУРА И ПОЛИТИКА КРОЗ САВРЕМЕНУ ПРИЗМУ

 

Учитавање часописа Политеиа
  

 

 

Претходни бројеви:

 Број 10 - Тема:  САВРЕМЕНИ ИЗАЗОВИ У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА

 Број 9 - Тема:  ОД ВЕЛИКОГ РАТА ДО ХАШКОГ ТРИБУНАЛА

 Број 8 - Тема:  РУСИЈА – УКРАЈИНА – БАЛКАН

●  Број 7Тема: МЛАДА БОСНА" - ИДЕОЛОШКЕ И ИСТОРИЈСКО-ПОЛИТИЧКЕ ПОСЉЕДИЦЕ

●  Број 6Тема: СРПСКА И СРБИЈА - СТАРИ И НОВИ ИЗАЗОВИ

●  Број 5Тема: НОВА УЛОГА МЕДИЈА У (ПОСТ)МОДЕРНОМ ДРУШТВУ

●  Број 4Тема: ДВАДЕСЕТ ГОДИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

●  Број 3Тема: СИРОМАШТВО И ДРУШТВЕНЕ ПОСЉЕДИЦЕ

●  Број 2Тема: НЕООСМАНИЗАМ И ЗАПАДНИ БАЛКАН

●  Број 1Тема: ПОСЉЕДЊЕ ДВИЈЕ ДЕЦЕНИЈЕ СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ – ИЗМЕЂУ ПОБЈЕДЕ И ПОРАЗА

●  Број 1-Рецензије


 

 И М П Р Е С У М

 

 

Оснивач и издавач: Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци

 

Главни и oдговорни уредник: Ненад КЕЦМАНОВИЋ

 

Извршни уредник: Александар ВРАЊЕШ

 

Уредник електронског издања: Борислав ВУКОЈЕВИЋ

 

Редакција: Никола, ПОПЛАШЕН, Брацо КОВАЧЕВИЋ, Александар БОГДАНИЋ, Александар САВАНОВИЋ, Ђорђе ВУКОВИЋ,  Весна ШУЋУР-ЈАЊЕТОВИЋ, Дарко ТАНАСКОВИЋ (Београд, Србија), Срђа ТРИФКОВИЋ (Чикаго, САД), Џевад ГАЛИЈАШЕВИЋ (Федерација БиХ), Дарија ЗАВРИШЕК (Љубљана, Словенија) и Ronald L. Hatchett (Schreiner University, Kerrville, Texas, USA)

 

Технички и графички уредник: Александар ВРАЊЕШ

 

Лектор и коректор: Нина КУЈАЧА

 

Адреса: · Редакција часописа "Политеиа" · 

              · Булевар в. Петра Бојовића 1А · 78000 · Бања Лука · Република Српска · БиХ·

              · Тел/Факс: +387 (0)51 304-011 · Е-адреса: info@politeia.fpn.unibl.org · http://politeia.fpn.unibl.orgpoliteia.fpn.unibl.org ·

 

Часопис излази два пута годишње.

 

Рјешењем Министарства просвјете и културе Републике Српске бр: 07.030-053-85-7/11, од 23. 5. 2011. године, часопис „Политеиа“ Бања Лука уписана је у Регистар јавних гласила под редним бројем 617.